Selasa, 07 Mei 2019

Puisi Sarwo Darmono dalam ACP

6. Sarwo Darmono
                                                          Aku Cucu Pujangga
Embuh aku ora weruh
Apa aku anak putune Pujangga
Apa aku anak putune Pandito
Apa aku anak putune Raja
Ngunu kuwi mung tetenger
Tetenger kang ora tinulis
Tetenger hamung jruning Lisan
Tetenger kang sinebut jruning bebrayan
Aku iki hamung titah
Titah kang seneng nata Aksara
Sanajan aku ora pirsa
Sapa sing nyipta aksara
Aksara ditata kanthi prayoga
Nuwuhke rasa suka
Nuwuhke rasa Tresno
Nuwuhke rasa bagya mulya jruning Nala
Kanggo sing gelem maca lan Ngrasa
Embuh aku ora weruh
Apa aku anak putune Pujangga
Apa aku sing diarani Pujangga
Aku hamung titah
Kang lagi nglakoni jatah
Jatah gesang ing alam nyata
Gesang kanthi laku prayoga
Gesang tansah Syukuri parenge Gusti
Gesang kang tansah Pasrah lan Mbudi daya     
                                                 
Lumajang Rebo Pon 23 – 1 – 2019 Pangripto Sarwo Darmono


Sarwo Darmono, lahir , Magetan 27 Oktober 1963 Pekerjaan Penyiar Radio. Dikenal sebagai penyair yang menulis geguritan, Puisinya mengisi Lumbung Puisi Jilid VI, Penebar Pustaka 2018,Sedekah Puisi Tadarus Puisi 2, Penebar Pustaka