Jumat, 27 Desember 2019

Pertemuan itu seni, Temu Kecil Lumbung Puisi Kebun Salak di Rumah Anisah : ,(8)

Salak Ludes sampai satu petak

Salak bagi Mbak Anisah Ibu adalah 'ingon-ingon yang dirawat sejak berbunga. Perawatan buah yang rutin dan rajin. menyatikan pejantan ban bakal buah.

Namun pada tanggal 22 Desember itu sepetak ludes oleh penyair. Salak diberiak sebagai oleh-oleh dan dipetik siapa saja yang menjadi tamunya.

Seperti barang siapa mensodakohkan harta bendanya Allah akan melipatgandakan rezekinya. Doa kami semua semoga Kaliurang menjadi subur dan mensejahterakan petani di sana termasuk penyair petani salak.